Marina Majinski

Vođstvo (coaching)

Nakon osnovnog tumačenja HD karte moguće je nastaviti rad sa mnom putem programa Vođstva (tzv. Coachinga).
 
Činjenica je da početna inicijacija (nakon osnovnog tumačenja karte) može da izbledi, da se izgubi entuzujazam i motivacija da se u radosti i radoznalosti nastavi Human Design eksperiment u svakodnevnom životu.
 
Ovaj program je nastao organskim putem jer ste VI to tražili
nakon osnovnog tumačenja HD karte. 

Korisne informacije
za program Vođstva:

Napomena: U slučaju slobodnog toka razgovora, dobijate samo audio snimak, bez pisane verzije

Detalji Vođstva

HED AKADEMIJA


Upoznajte se sa
Platformom HED Akademije

This will close in 0 seconds