Stoj na glavi (jer MOŽEŠ)

Možda je dosadno i nepopularno mišljenje, ali evo… Popeti se „na glavu“ nećemo ako u kontinuitetu tražimo pomoć oslonca tj.zida. Iako sam ga i sama koristila u početku, dok sam gorela od želje da balansiram na glavi (da li je bitno? – nije.), iskustvo, vreme, istraživanje su mi otkrili kakva podrška na ovom mestu je […]

Stoj na glavi (jer MOŽEŠ) Pročitaj »