Put dekondicioniranja u Human Design sistemu

Nakon što izradite kartu Human Design, potpisali ste da ste ušli u proces dekondicioniranja. Posebno, ako krenete da primenjujete praktično u svom životu informacije koje ste dobili o vašem genetskom dizajnu. Informacija kao takva o bilo čemu ne znači ništa, ako joj ne damo živost i boju kroz njen praktični izražaj u svakodnevnom životu. Sama reč dekondicioniranje u kontekstu Human […]

Put dekondicioniranja u Human Design sistemu Pročitaj »